Úvod

Zvolenský spevácky zbor (ZSZ)

občianské združenie, T. G. Masaryka 24, 96001 Zvolen, tel.: 0903867486

IČO 37999346, DIČ 2022342443

IBAN: SK2256000000009711814001

                                                


1. augusta 2017 zomrel vo veku 78 rokov dlhoročný dirigent ZSZ p. PhDr. Branislav Vargic

Na poslednej rozlúčke s ním 4. augusta 2017 v Krematóriu v Banskej Bystrici - Kremnička - bola napriek prebiehajúcemu dovolenkovemu obdobiu prítomná takmer 1/2 z členov zboru a títo sa so svojim bývalým dirigentom rozlúčili skladbou Kysuca, Kysuca..., ktorú pre ZSZ upravil práve zosnulý dirigent. Uvedenie danej piesne bolo dôjstojnou bodkou za hudobnou aktivitou zosnulého vo Zvolenskom speváckom zbore. Česť jeho pamiatke!


PODPORTE ČINNOSŤ NÁŠHO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA!!!

2 % z daní pre Zvolenský spevácky zbor

http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=7991

Zvolenský spevácky zbor, občianske združenie, vyjadruje vďaku každému, kto práve nám, spevákom, daroval percentá zo svojich daní z príjmov. Členov speváckeho zboru by veľmi potešila takáto forma podpory aj v tomto roku. Už teraz ďakujeme!


Smile Prehľad hlavných plánovaných podujatí ZSZ na rok 2017:

http://www.zsz.sk/sites/default/files/Plan_ZSZ_2017.pdf


Zborový spev je tradičnou a najmasovejšou oblasťou záujmovej umeleckej činnosti.

Patrí do kategórie vážnej hudby a  vyvíjal sa od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné moderne viachlasové skladby. Zborový spev ide aj za hranicu vážnej hudby do rôznych úprav skladieb populárnej a ľudovej hudby Okrem začínajúcich zborov ide o spev viachlasový a o spev bez sprievodu nástrojov. Podľa počtu členov delíme zbory na vokálne zoskupenia, komorné zbory a veľké zbory, podľa vekových kritérií na zbory detské, mládežnícke a dospelé a podľa zloženia členov zboru u mládežníckych a hlavne dospelých na mužské (chlapčenské), ženské (dievčenské) a miešané spevácke zbory.

Zvolenský spevácky zbor je veľkým miešaným zborom, ktorý pôsobí vo Zvolene viac ako 130 rokov bez prerušenia. Spievame skladby vážnej hudby, upravené ľudové skladby a iné. Zbor je zložený z amatérskych spevákov rôznych profesií najmä stredného a staršieho veku. Poslaním zboru je uchovanie a šírenie tohto krásneho umenia medzi ľuďmi.

                                                Členovia ZSZ v roku 2015

Každý kto vie a chce spievať, aj každý kto sa chce zdokonaliť v speve a je ochotný sa prispôsobiť kolektívu zboru má dvere do Zvolenského speváckeho zboru otvorené. Naše združenie má svoje pravidlá, ktoré každý člen dodržuje. Chcete to skúsiť ? Príďte medzi nás. Chcete byť našimi priateľmi, známymi alebo priaznivcami? Prihláste sa do Klubu priateľov, známych a priaznivcov ZSZ (KPZPZSZ) a budete prednostne informovaní o našich aktivitách.