Zrod zboru

Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní r. 1867 začína Uhorsko budovať vlastný priemysel. V roku 1871 vzniká vo Viedni „Výsadná cisárska a kráľovská železiarska a banská spoločnosť Union“, ktorá v tom istom roku zakladá vo Zvolene na sútoku Hrona a Slatiny továreň na železo. Ako dôvod pre výber umiestnenia továrne sa uvádza blízkosť železničnej stanice, dostatok vodnej energie, blízkosť zásob dreva a uhoľných zásob v Badíne. Zvolen bol dôležitým železničným a cestným uzlom horného Uhorska.