Členovia ZSZ

Dirigentka: Mgr. art. Martina Filkorová, PhD.  

 

Zastupujúca dirigentka: Mgr. Oľga Brozmanová, PhD.   


Konferenciérka a speváčka: JUDr. Anna Dovčíková