Členovia ZSZ

Dirigentka: Mgr. Oľga Brozmanová, PhD.   


Konferenciérka a speváčka: JUDr. Anna Dovčíková