Kontakty

ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR, o. z.

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

Predsedníčka ZSZ: Mgr. Emília Vongrejová

e-mail: evongrejova@gmail.com

tel.: +421 948 043 157, +421 903 867 486

*

1. podpredsedníčka ZSZ: JUDr. Anna Dovčíková

e-mail: dovcikova.anna.judr@gmail.com

 

Dirigentka: Mgr. Leonóra Súdiová

e-mail: leonora.sudiova@gmail.com

 

Dirigentka: Mgr. Oľga Brozmanová, PhD.

e-mail: olga.brozmanova@gmail.com

 

Ponúkame verejné vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v priestoroch Vašej inštitúcie pre duševnú potechu a potešenie.