Kontakty

ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR, o. z.

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

predsedníčka ZSZ: Mgr. Emília Vongrejová

e-mail: evongrejova@gmail.com

tel.: +421 948 043 157, +421 903 867 486

*

1. podpredsedníčka ZSZ: JUDr. Anna Dovčíková

e-mail: dovcikova@tuzvo.sk

 

Ponúkame verejné vystúpenie Zvolenského speváckeho zboru v priestoroch Vašej inštitúcie pre duševnú potechu a potešenie.