Úvod

Zvolenský spevácky zbor (ZSZ), občianske združenie

 

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

IČO: 37999346, DIČ: 2022342443

IBAN: SK 225 6000000009711814001

Kontakty

 


 

AKTUÁLNE OZNAMY


                       
Laughing

                        


     Ochrana osobných údajov - GDPR (Zákon č. 18/2018 Z. z.)


Zborový spev je tradičnou a najmasovejšou oblasťou záujmovej umeleckej činnosti,

patrí do kategórie vážnej hudby a  vyvíjal sa od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné moderne viachlasové skladby. Zborový spev ide aj za hranicu vážnej hudby do rôznych úprav skladieb populárnej a ľudovej hudby Okrem začínajúcich zborov ide o spev viachlasový a o spev bez sprievodu nástrojov. Podľa počtu členov delíme zbory na vokálne zoskupenia, komorné zbory a veľké zbory, podľa vekových kritérií na zbory detské, mládežnícke a dospelé a podľa zloženia členov zboru u mládežníckych a hlavne dospelých na mužské (chlapčenské), ženské (dievčenské) a miešané spevácke zbory.

Zvolenský spevácky zbor je miešaným zborom, ktorý pôsobí vo Zvolene 140 rokov bez prerušenia. Spievame skladby vážnej hudby, upravené ľudové skladby a iné. Zbor je zložený z amatérskych spevákov rôznych profesií najmä stredného a staršieho veku. Poslaním zboru je uchovanie a šírenie tohto krásneho umenia medzi ľuďmi.

Každý kto vie a chce spievať, aj každý kto sa chce zdokonaliť v speve a je ochotný sa prispôsobiť kolektívu zboru má dvere do Zvolenského speváckeho zboru otvorené. Naše združenie má svoje pravidlá, ktoré každý člen dodržuje. Chcete to skúsiť ? Príďte medzi nás. Kontakt a informácie pre záujemcov (e-mail: evongrejova@gmail.com).