Zvolenský festival speváckych zborov

Fotodokumentácia z XV. roč. Zvolenského festivalu speváckych zborov (20. - 21. októbra 2023)

 

P O Z V Á N K A

XV. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov (20. - 21. októbra 2023)

 

 


XIV. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov (23. - 25. septembra 2022) - fotodokumentácia

 


POZVÁNKA

 


 

 


 

POZVÁNKA

 

 


XI. roč. ZVOLENSKÉHO FESTIVALU SPEVÁCKYCH ZBOROV sa uskutočnil

 

v dňoch 11. - 13. októbra 2019


 

V roku 2018 sa Zvolenský spevácky zbor dožil  už 135 rokov a pri príležitosti tohto jubilea jeho členovia organizovali už  X. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov (ďalej len ZFSZ) v dňoch 12. - 14. októbra 2018. Festival sa stal tradíciou v našom meste a jeho jesennou kultúrnou udalosťou. Povzbudzujúce a krásne je, že na takomto podujatí účinkujú vedľa seba dospelí, mladí aj detskí speváci, ako jedna veľká rodina. Pre účastníkov festivalového podujatia neplatia žiadne vekové hranice, rozhodujúce je hlavne nadšenie pre hudbu a láska k zborovému spevu.

 

Fotografie, aktuálne videá z vystúpení a videá zo Zvolenského festivalu speváckych zborov aj na Facebooku ZSZ

 

Vznik Zvolenského festivalu speváckych zborov:

Zvolenský festival speváckych zborov začali organizovať nadšenci zborového spevu, ktorí sa stretli v Zvolenskom speváckom zbore. V roku 2008 mesto Zvolen oslavovalo 765. výročie založenia a ZSZ oslavoval krásne 125. výročie založenia.

Na Galakoncerte venovanom výročiu obnovenia mestských práv mesta Zvolen a 125. výročiu vzniku ZSZ vystupovali:

23.05.2008 o 18:00 hod.  Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene

  • Zvolenský spevácky zbor, dirigent: Božidar Vongrej
  • Spevácky zbor mesta Brezna, dirigent: Milan Pazúrik
  • Spevácky zbor Camerata z Wieliczky v Poľsku, dirigentka: Izabela Szota

  24.05.2008 o 19:00 hod. mesto Sliač

  • Spevácky zbor Camerata z Wieliczky v Poľsku, dirigentka:  Izabela Szota
  • Zvolenský spevácky zbor, dirigent: Božidar Vongrej

Tak vznikol nápad zorganizovať festival, ako nesúťažnú prehliadku speváckych zborov z nášho regiónu, Slovenska, prípadne pozvať naň aj spevácke zbory  zo zahraničia. Motívom pre zorganizovanie Zvolenského festivalu speváckych zborov pre členov zboru Ing. Milana Kulicha - predsedu ZSZ, Ing. Petra Mila - podpredsedu ZSZ a dirigenta ZSZ Božidara Vongreja bolo spropagovať Zvolenský spevácky zbor, ale hlavne tvorbu spevákov, ktorí sa spevu v našom meste a regióne venujú popri svojej práci, vo svojom voľnom čase a svojím spevom a záľubou v krásnych tónoch, piesňach a skladbách  obohacujú nielen seba, ale na vystúpeniach aj divákov a ľudí, ktorí majú radi spev piesní ľudových, ale aj klasických od známych hudobných skladateľov, ktorí ich skladali pre spevácke zbory už v minulých storočiach.

Na myšlienke zorganizovať takéto podujatie v meste Zvolen má zásluhu aj vtedajší primátor mesta Zvolen  Ing. Miroslav Kusein, ktorý nad festivalom prevzal záštitu. Zvolenský spevácky zbor je teda zakladateľom, organizátorom i  účastníkom festivalu. Postupne organizátor - Zvolenský spevácky zbor, o. z., resp. členovia jeho výkonného výboru,  pozývali na festival nielen dospelých spevákov, ale aj spevácke zbory mládežnícke i detské. Aj v súčasnosti je dôležité, aby sa  zborová  piesňová tvorba neustále zachovávala a je potrebné oceniť zásluhu dirigentov, ktorí sa venujú tejto krásnej aktivite a vychovávajú  láske k hudbe a spevu i detských spevákov.

                         

 


Archívne videá:

  • https://www.youtube.com/watch?v=fb8AMEHq2yw  (22. stretnutie speváckych zborov v Moravskom Krumlove v máji 2015 - spievajú Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka z Moravského Krumlova a Zvolenský spevácky zbor zo Zvolena, autorkou videa: Janka Švédová)