Členovia ZSZ

Dirigentka: Mgr. art. Martina Filkorová, PhD.   


Dirigentka hlasovej výchovy: Mgr. Oľga Brozmanová, PhD. 

 


Konferenciérka: JUDr. Anna Dovčíková